Oppdatering fra ny enebolig i Stølhaugane!

Oppdatering fra ny enebolig i Stølhaugane!

Tett hus i Stølahugane! Benders har levert takstein som Magnus og Thomas har lagt så flott. Mye sløyser og valm på dette taket! Mataki har levert tak og veggduk. I tillegg har vi brukt sutak over takduken som en ekstra sikring for våre kunder!